SİTE İÇİ ARAMA

Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Sözleşme,NBE Pharma İlaç Koz.Sağ.Hiz.ve Dış Tic A.Ş Küçüksu Cad.İnkilap Mahallesi KYK İş Merkezi No.109/C K.1 D.3 34768 ÜMRANİYE - İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde mukim ve iletişim bilgileri Tel: (0216) 632 3111 pbx email:info@nbepharma.com olan NBE unvanlı şirket ile ( Kısaca NBE olarak anılacaktır) ,NBE’ye ait “www.noodleandbooturkiye.com” sitesinden ürün(ler) alan kişi/kişiler (Kısaca ALICI olarak anılacaktır) ALICI arasında akdedilmektedir.

İşbu sözleşme ile Tarafların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere İlişkin ilgili mevzuat kapsamında, ALICI tarafından elektronik ortamda NBE’ye ait “www.noodleandbooturkiye.com internet sitesinden ( kısaca internet sitesi olarak anılacaktır) yapılacak alışverişe dair Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu ürüne karşı, bedeli ve kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1 ALICI, internet sitesinden almış olduğu sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri cayma kakkı ile kullanım şartlarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde ve/veya internet sitesinde açıklanan süre içinde KARGO aracılığı ile ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo masrafları ALICI tarafından ödenecek olup; NBE kampanya dönemlerinde belirli şartların sağlanması halinde bu ücreti ALICI’lara yansıtmamakta serbesttir.

2.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden NBE sorumlu tutulamaz. Bu halde gecikme kaynaklı doğacak kargo ücreti, bekleme nedeni ile üründe oluşacak hasarlar ve benzeri zararlardan ALICI sorumlu olacaktır.

2.4 NBE, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

2.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin online ortamda onaylanması sözleşmenin Taraflar yönünden bağlayıcılığı için yeterlidir, ancak talebi halinde imzalı nüshasının ALICI tarafından NBE'ye veya yetkilendirdiği kişiye ulaştırılmış olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir veya ürün kargoya verilmeden cayma bildirimi kullanılır ve akabinde kargolama işlemi NBE tarafından iptal edilir ise, NBE ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

2.6 ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde NBE sorumluluk kabul etmeyecektir.

2.7 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini NBE'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde NBE'ya kargo ile masrafını karşılayarak kullanılmamış ve hasarsız şekilde göndermesi zorunludur.

2.8 Reşit olmayanlar NBE internet sitesinden alışveriş yapamaz.

2.9 NBE mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu sitesinde ilan eder ve mücbir sebebin engel olmaması halinde durumu ALICI'ya bildiir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar Banka kaynaklı gecikmeler ayrıca eklenmek kaydı ile 14 gün içinde ALICI’nın ödemiş olduğu ödeme aracı ve yöntemle iade edilir.

2.10 TC sınırları dışına ve Kargo firmalarının teslimat yapamadığı bölgelere teslimat yapılmamakta olup; bu şekilde alışveriş yapılması halinde ALICI’nın bedel iadesini talep harici herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.

3. CAYMA HAKKI

3.1 ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve alttaki şartların birlikte sağlanması gerekmektedir:

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı NBE'ya geri gönderir. Gönderi paketine 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız ve etiketi zarar görmemiş olarak iade edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde ( Banka kaynaklı gecikmeler bu süreye eklenmek kaydı ile) iade edilir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir. Cayma hakkı kullanılabilen Ürünlerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise Tüketici'nin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) NBE'ya tazmin etmesi gerekir.

3.2 Cayma Hakki Kullanılamayacak Ürünler:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

  • Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmelerde,
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde;
  • İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünlerde,
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde,
  • Alıcı ve NBE arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve/veya Tüketici Mevzuatı hükümleri uygulanamayacak hallerde, cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

4. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değer üzerinde ALICI'nın ve NBE'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI işbu ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün(ler)in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün(ler) ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda görmesinin ve teyidin yanısıra elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.